Eğitim Sepetim

Dijital Teknoloji Uzmanlığı Sertifika Programı

42 saat (3,5 hafta)

BAU BAUSEM
 • 25 Kişi
 • 11 Kasım 2023
 • 42 Saat
 • Uzaktan Eğitim
Dijital Teknoloji Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Türkiye’de ve dünyada  temel sorun hâline gelen dijital yetkinlik geliştirme konusunda BAUSEM ve Istanbul Institute, tüm kurum ve kuruluşlara proaktif eğitim çözümleri sunmaya devam etmektedir. Dijital Teknolojilerde Yetkinlik Geliştirme programında, alanlarında oldukça yetkin hocalarımız, on modül olarak tasarlanan eğitim çerçevesini sunmaktadır.

Program Kapsamında:

1- Dijital Dönüşüm, Teknolojik Trendler ve İnovasyon,

2- Temel Veri Analitiği, Veri Bilimi ve Veri Analizi,

3- Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme,

4- Üretken Yapay Zekâ ve Takviyeli Öğrenme,

5- Siber Güvenlik Mimarisi,

6- Fintek Sektörüne Genel Bakış, Blockchain ve Kriptoloji,

7- Geleceğin Bulut Teknolojileri,

8- Hiperotomasyon ve Robotik Proses,

9- Çoklu Deneyim ve Karar Zekâsı,

10- Toplu Deneyim ve Multiverse başlıkları altında katılımcılara ihtiyaç duydukları temel ve öncelikli teknolojilerde yetkinlik kazandırılmış olacaktır.

Katılım Şartları

En az lisans mezunu, konuya ilgili duyan herkes katılabilir.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Dijital Teknoloji Uzmanlığı sertifika programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  1. Dijital Dönüşüm, Teknolojik Trendler ve İnovasyon

  • Dijitalleşmeyi Tetikleyen Süreçler, Gelişmeler ve Teknolojiler
   • Gelecek Dijitalin Ötesinde
   • Stratejik Teknolojik Gelişmeler
   • Dijitalleşen Dünya
   • Dijital Dönüşüm
   • Endüstri 4.0, 5.0 ve Endüstriyel IoT
   • Endüstriyel IoT Platformları
  • Dijital Dünyada İnovasyon ve Yeni Normal
   • Değer Yaratma
   • Dijital Olgunluk
   • Dijitalleşmedeki Zorluklar
   • Dijital Yıkım
   • Yıkım ve İş Modelleri
   • Dijital Kültür Oluşturmak
   • Tasarım Odaklı Düşünme
  • Teknolojik Trendler ve Uygulamaları
   • Teknolojik Trendler
   • Hiperotomasyon ve Yapay Zekâ
   • Adaptif Yapay Zekâ
   • Davranışların İnterneti
   • Yapay, Artırılmış ve Genişletilmiş Gerçeklik - Metaverse
   • Robotik Proses Otomasyonu ve Platform Mühendisliği
   • Dağıtık Bulut ve Sis Yapıları
   • Endüstri Bulut Platformları
   • Dijital Bağışıklık Sistemi
   • Dijital Duygusal Zekâ
   • Büyük Veri ve Etkileşimleri
   • Pratik Blokchain
   • 4 Boyutlu Yazıcılar ve Sürdürülebilir Teknoloji

  2. Temel Veri Analitiği, Veri Bilimi ve Veri Analizi

   • Veri Bilimi Temel Kavramları
   • Temel Veri Analitiği Kavramları
   • Veri Analizi ve Veri Analitiği
   • Büyük Verinin Özellikleri Nelerdir: Büyük Verinin 3 V'si ve Diğer V’ler
   • Büyük Veri Platformlarında İş Modelleri ve İş Zekâsı
   • Geçmiş Büyük Verinin Analitiği
   • Gerçek Zamanlı Büyük Veri Analitiği
   • Gerçek Zamanlıya Yakın Büyük Veri Analitiği
   • Hadoop sistemi, MapReduce, MongoDB sistemi, Amazon Web Service (AWS)
   • Büyük Veri Teknolojilerinin Geleceği

  3. Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

   • İş Dünyasında Yapay Zekâ
    1. Yapay Zekâ Nedir?
    2. Öğrenme Nedir? Öğrenme Süreçleri ve Algoritmaları
    3. Sezgisel Yöntemler?
    4. Günlük Hayatımızdaki Uygulamaları
    5. İş Dünyasına Yapay Zekânın Getirileri, Avantajları
   • İş Dünyasında Makine Öğrenmesi
    1. Makine Öğrenmesi Nedir?
    2. Sınıflandırma, Kümeleme, Regresyon Nedir?
    3. Özellik Seçimi
    4. İlişki Belirleme
    5. Veri Ayrıklaştırma
    6. İş Dünyasına Makine Öğrenme Yöntemlerinin Getirileri
   • AI TRISM
   • Adaptif Yapay Zekâ
   • Uygulamalı Gözlemlenebilirlik
   • Üretken Yapay Zekâ ve Takviyeli Öğrenme
   • Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Teknolojilerine Giriş
    1. Verilerin Sayısallaştırılması
    2. Özellik Belirleme
    3. Sınıflandırma Algoritmaları (Destek Vektör Makineleri, K-NN, Yapay Sinir Ağları, Naive Bayes, Karar Ağacı)
    4. Kümeleme Algoritmaları (K Ortalama, Hiyerarşik Yöntemler)
   • Yapay Zekâ Girişimlerinin Operasyonel Hâle Getirilmesi,
   • Verilerin, Modellerin ve Bilgi İşlemin Verimli Kullanımı
   • Sorumlu Yapay Zekâ
   • Yapay Zekâ için Veri ve Üretken Yapay Zekâ

  4. Siber Güvenlik Mimarisi

  • Siber Güvenlik Bileşenleri
  1. Siber İstihbarat
  2. Siber Tehdit İstihbaratı
  3. Gömülü Sistemler
  4. Akıllı Kablosuz Ağlar
  5. Nesnelerin İnterneti
  • Siber Güvenlik ve Risk Yönetimi
  1. Varlık Güvenliği
  2. Güvenlik Mimarisi ve Mühendisliği
  3. İletişim ve Ağ Güvenliği
  • Siber Hedefler ve Yaşanmış Olaylar
  1. Kimlik ve Erişim Yönetimi
  2. Güvenlik Değerlendirmesi ve Testi
  3. Güvenlik Operasyonları
  4.  Yazılım Geliştirme Güvenliği
  • Siber Tehditler ve Saldırı Tipleri
  1. Sistem Hackleme
  2. Kötü Amaçlı Yazılım Tehditleri
  3. Ağları Tarama ve Kodlama
  4. Hizmet Reddi (DOS ve DDOS)
  5. Oturum Çalma
  6. Sosyal Mühendislik Saldırıları
  7. IDS ve Honeypot'lar
  8. Web Sunucularını ve Uygulamalarını Hackleme
  9. SQL Enjeksiyonu
  10. Kablosuz Ağ Hacklemek
  11. Mobil Platformları Hacklemek
  12. IoT Hacking
  13. Kriptografi
  • Siber Güvenlik Zafiyetlerini Azaltıcı Öneriler
  1. Parola Güvenliği
  2. Yazılım Yükleme / Güncelleme
  3. Kablosuz Ağ Güvenliği
  4. E-Posta Güvenliği
  5. Yedekleme
  6. Mobil Cihaz Güvenliği

  5. Fintek Sektörüne Genel Bakış, Blockchain ve Kriptoloji

  Fintek Sektörüne Genel Bakış

   • Fintek Nedir?
   • Eski ile Yeni Arasındaki Farklar
   • Finansal Teknolojilere Tarihsel Bakış
   • Bankacılıktaki Gelişmeler ve Fintek
   • Fintek Kuruluş Süreci

  Fintek Sektöründe Blockchain

   • Blokzincir Teknolojisine Giriş
   • Bitcoin Blokzincir - Ethereum Blokzincir
   • Token - Coin Arasındaki Farklar
   • CBDC Projeleri - Merkez Bankalarının Rolleri
   • Blokzincir Teknolojisi ve Finansal Uygulamalar
   • Vergisel Boyut
   • Muhasebesel Boyut

  Fintek Sektöründe Kriptoloji

   • Kripto Ekonomiye Giriş
   • Kriptolojinin Sırları
   • Kripto Paralar
   • Tokenlar - Token Ekonomi
   • Stable Coins
   • Taraftar Tokenları

  6. Geleceğin Bulut Teknolojileri ve Dağıtık Bulut

  • Bulut Bilişim Kavramı ve Tarihçesi
  • Genel, Özel ve Karma Bulutlar Nelerdir?
  • Geleceğin Bulut Teknolojileri
  • Dağıtık Bulut (Distributed Cloud)
  • Birleştirilebilir Uygulamalar (Composable Applications)
  • Superapps
  • Bulut Yerel Platformları (Cloud Native Platforms)
  • Kablosuz Değer Gerçekleştirme
  • Bulut Bilişim Avantajları
  • Uygulama ve Servislerinizi Buluta Hazırlamak
  • Dağıtılmış İşletme (Distributed Enterprise)
  • Sektörel Uygulamalar, Zorluklar, Fırsatlar

  7. Hiperotomasyon ve Robotik Proses Otomasyonu

  • Robotik Teknoloji Nedir?
  • Robotik Teknolojisinin, Dijital Ekosistem İçindeki Yeri Nedir?
  • Robotik Teknolojilere Bakış
  1. Elektronik - Yazılım Teknolojileri Açısından
  2. Mekanik - Mekatronik Sistem Teknolojileri Açısından
  3. Malzeme Teknolojileri Açısından
  4. Yapay Zekâ - Robotik İlişkisi
  • Robotik ve Otomasyon
  • Robotik Proses Otomasyonu
  • Hiperotomasyon ve Otonomik Sistemler

  8. Çoklu Deneyim (MX) ve Karar Zekâsı (DI)

  • Dijital Teknolojiler ile Değişen Deneyim
  • Müşteri Odaklı Şirket Anlayışı; Müşteri Odaklı Organizasyonlar Kurmak
  • Multi-Channel, Omni-Channel ve Çoklu Deneyim (Multi-Experience)
  • E-Ticaret ve Türkiye’den, Dünyadan Sektör Verileri
  • E-Ticaretin Yükselişi ve Karar Zekâsı (Decision Intelligence)
  • Dijital Dünyada Değişim
  • Tahmine Dayalı Analiz (Predictive Analysis)

  9. Toplam Deneyim (TX) ve Multiverse (VR/AR/MR/XR)

  • Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Karma Gerçeklik (MR) ve Hepsini Kapsayan Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Kavramlarının Tanımları
   • Geçmişten Günümüze Kullanılan Cihaz ve Yazılımsal Gelişmelere Örnekler
  • Günümüzde Kullanılan Cihazların Uygulama Örnekleri ve Videolar Üzerinden İncelenmesi Değerlendirilmesi:
   • 6Dof (6 Yönlü Özgürlük) Sunan Sanal Gerçeklik Sistemleri
   • Hareket Takip Sistemleri: Outside-In-Tracking ve Inside-Out-Tracking Sistemlerine Örnekler
   • 3Dof (3 Yönlü Özgürlük) Sunan Mobil Sanal Gerçeklik Sistemlerine Örnekler ve Karşılaştırma
   • Yüzey Tarama Özelliğine Sahip Mobil AR Sistemlerine Dair Uygulama Örnekleri (Arcore / Arkit vb.)
   • Resim Tarama Destekli AR Sistemlerine Dair Uygulama Örnekleri (Vuforia vb.)
   • Hololens, Magicleap Benzeri Mixed Reality (Karma Gerçeklik) Cihazlarının ve Kullanım Olanaklarının İncelenmesi
   • XR Uygulamaları Geliştirmek için Gerekli Yazılım ve Teknik Ekipmanlara Dair Genel Bilgilendirme (Unity, Unreal Engine, Amazon Sumerian, WebXR vb.)
   • Multiverse Teknolojileri ve Olanakları
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Değerlendirmeler

Dijital Teknoloji Uzmanlığı Sertifika Programı Dijital Teknoloji Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 11 Kasım 2023
 • Eğitim Süresi
 • 42 Saat
 • Kontenjan
 • 25 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim