Eğitim Sepetim

Enerji Hukuku Sertifika Programı

BAU BAUSEM
 • 30 Kişi
 • 14 Eylül 2024
 • 60 saat (5 hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Uzaktan Eğitim
Enerji Hukuku Sertifika Programı

Eğitimin Amacı ve Katılım Şartları

Eğitimin Amacı

Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektöründeki hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması.

Katılım Şartları

Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunu olmak ve/veya enerji sektöründe orta veya üst düzey yönetici olmak.

Sertifika Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen Enerji Hukuku sertifika programında %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara, Bahçeşehir Üniversitesi SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde e-devlet onaylı sertifika verilecektir.

Daha Fazla Göster

Eğitim İçeriği

  • Genel Enerji Hukuku                                                          
   • Enerji Hukukuna Giriş
   • Genel Tarihçe
   • Enerji Hukuku Konuları
   • Düzenleme Altyapıları
   • Genel Prensipler
  • Elektrik Piyasasında Özelleştirme Uygulamaları
   • Özelleştirme Hukukuna Genel Bakış
   • Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • Elektrik Üretim Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • Diğer Enerji Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • İdari Yargı Kararları Işığında Özelleştirme
  • Elektrik Piyasaları
   • Elektrik Piyasasına Giriş (3 saat)
    • Elektriğin Temel Özellikleri
    • Piyasaya Genel Bakış
    • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
    • Lisanssız Üretim Faaliyeti
    • Şebeke Bağlantı Düzenlemeleri
    • Tarife Uygulamaları
    • Teknik Düzenlemeler
   • Elektrik Piyasasında Ticaret (3 saat)
    • Temel Düzenlemeler
    • Piyasa Modeli
    • Piyasa Aktörleri
    • Serbest Tüketiciler
    • İkili Anlaşmalar Piyasası
    • Spot piyasalar
    • Vadeli Piyasalar
    • Yan Hizmetler Piyasaları
    • Yenilenebilir Teşvik Mekanizması
  • Elektrik Piyasaları Sözleşmeleri
   • Elektrik Piyasası
    • Elektrik Piyasasına ve Faaliyetlerine Genel Bakış
    • Elektrik Piyasasına İlişkin İlgili Mevzuat
   • Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
     • Genel Bakış
     • Özellikle Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
     • EFET Sözleşmesi
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
  • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri
   • Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye Doğal Gaz Piyasa Aktörleri
   • Tedarik Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Yasal Çerçeve
   • Doğal Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri ve Başlıca Hükümleri
   • Doğal Gazın Dağıtımı ve Abonelik Sözleşmeleri
   • Spot LNG İthalat Sözleşmeleri
   • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Mekanizmalar
  • 5015 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Petrol Piyasası
   • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu: Tarihçe, Amaç ve Kapsam, İlkeler
   • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
   • Akaryakıt Ticaret / İkmal Zinciri
   • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
   • Teknik Düzenlemeler
   • Ulusal Petrol Stoku
   • Ulusal Marker ve Kaçakçılık
   • Denetim Faaliyetleri
   • İdari Yaptırımlar
  • 5327 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
   • 5327 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanun: Tarihçe, Amaç, Kapsam ve İlkeler
   • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
   • LPG Ticaret / İkmal Zinciri
   • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
   • Denetim Faaliyetleri
   • İdari Yaptırımlar
   • Rakamlarla Türkiye LPG Piyasası
  • Rakamlarla Türkiye Petrol ve LPG Piyasaları
  • Türkiye Petrol ve LPG Piyasalarında Hukuki Uyuşmazlıklar: Örnek Karar İncelemesi
  • Nükleer Enerji
   • Dünyada Durum
   • Türkiye’de Nükleer Enerji Çalışmaları
   • Nükleer Enerjide Sivil Sorumluluk Rejimi
  • Türkiye Elektrik Piyasasında Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasasında İdari Yaptırımlara İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
  • Elektrik Piyasasında Lisanslama Süreçleri
  • Doğalgaz Piyasası
  • Enerji Sözleşmelerine Genel Bakış
   • Genel Anlamda Sözleşme Yönetimi
    • Sözleşme Nedir?
    • Sözleşmenin Kurulması
    • Sözleşmenin Unsurları
    • Sözleşmede Edimlerin İfası
    • Sözleşmenin Sona Ermesi
   • Enerji Sektöründe Sözleşmelere İlişkin Özel Durumlar
    • Özel Yasalarla Getirilen Düzenlemeler Nedeniyle Sözleşme Serbestisinin Kısıtlanması ve Bu Düzenlemelere Aykırı Sözleşmelerin Durumu
    • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
   • Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Özellikler
   • Borçlar Kanunu Açısından İltihaki Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları
  • Enerji Projelerinin Finansmanı
   • Proje Finansmanı Kavramına Giriş
   • Uluslararası Enerji Piyasalarında Proje Finansmanı Uygulamaları
   • Türkiye’deki Enerji Projelerinin Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Rekabet Hukuku
   • Genel Olarak Rekabet Hukuku:
    • Rekabet Kanunundaki Temel Yasaklayıcı Hükümler
    • Rekabete Aykırı Anlaşmalar
    • Muafiyet ve Menfi Tespit Uygulamaları
    • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
    • Birleşme ve Devralmalar
    • Rekabet Kurumunun Yetkileri
    • Yaptırımlar
   • Genel Olarak Düzenlenmiş Piyasalar:
    • Mevzuat, İkincil Regülasyon ve Son Değişiklikler
    • Elektrik ve Doğal Gaz Piyasalarının Serbestleştirilmesi ve Özelleştirmeler
    • Mevcut Mevzuat ve Regülasyonun Rekabet Açısından Değerlendirilmesi
   • Enerji Piyasalarında Rekabete İlişkin Temel Sorunlar ve Alınan Önlemler
    • Şebeke Sistemine Bağlılık
    • Piyasalarda Rekabetçi Bir Yapı Oluşturulmasına İlişkin Hükümler
    • Ayrıştırma, Piyasa Eşikleri, Erişim sağlama, Tarife Kontrolü
    • Enerji Piyasalarındaki Muhtemel Rekabet İhlalleri
   • Rekabet Hukuku Kurallarının Enerji Piyasalarında Uygulanması:
    • Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi
    • Özelleştirme Aşamasındaki Kararlar
    • Rekabet İhlallerine İlişkin Kararlar
    • Yatay Anlaşmalara İlişkin Kararlar
    • Dikey Anlaşmalara İlişkin Kararlar
    • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Kararlar
    • Gelecek Tartışmaları
   • Rekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu:
    • Rekabet Kurumu ve EPDK Arasında Yetki Sorununa İlişkin Kararlar
  • Uluslar Arası Enerji Uyuşmazlıkları
   • Giriş
    • Ulusal Mahkemeler
    • Uluslararası Tahkim
     • Tahkim Anlaşmasının Tarafları
     • Uluslararası Tahkim Kurumları
      • ICC
      • LCIA
    • İlgili Uluslararası Anlaşmalar
     • New York Convention
     • ICSID Convention
     • Energy Charter Treaty
     • Yerel Hukuk
    • Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
Daha Fazla Göster

Kayıt Bilgileri

Eğitim ücret ve ödeme planını görmek için web sitemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üyelik işlemi sonrasında hızlı ve güvenli ödeme yöntemlerinden birini seçerek kayıt işleminizi online tamamlayabilirsiniz.

Danışman desteği alarak kayıt olmak isterseniz 0212 283 24 02 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Eğitmenler


2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ve Polis Akademisinden mezun olan İlker Fatih Kıl, 2003 yılında aynı fakültede idare hukuku yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. Şubat 2006’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda çalışmaya başlayıp, Ocak 2009 yılında “Türk Akaryakıt Piyasasında Dağıtım Şirketleri ile Bayiler Arasında Uygulanan Tek Elden Satın Alma Sözleşmeleri,” başlıklı uzmanlık tezini hazırlayarak Enerji Uzmanı olmuştur. 2008 yılında Michigan State University’de Enerji ve Regülasyon eğitimini başarıyla tamamlamış olup daha sonra, 2013 yılında Dickinson School of Law, Pennstate University’de Uluslararası Ticaret ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisansı onur derecesiyle bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk alanında doktora çalışmaları da yapan İlker Fatih KIL, halen Kadir Has Üniversitisinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak yüksek lisans programında “Enerji Hukuku ve Politikaları” dersini vermekte ve yönetim kurulu üyesi olduğu Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan yarı hakemli Enerji Hukuku dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca, enerji hukuku alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve çok sayıda yazısı bulunmaktadır. 2017 yılından bu yana BASEAK avukatlık ortaklığında danışman olarak çalışmakta olan İlker Fatih KIL’ın çalışmaları; başta enerji ve maden hukuku olmak üzere, sözleşmeler, regülasyon hukuku, suç gelirlerinin aklanması, kamu ihale kanunu ve uyum konularına yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda arabulucu da olan İlker Fatih KIL, kamu ihale hukuku ve enerji hukuku alanlarında bilirkişilik de yapmaktadır.


Değerlendirmeler

Enerji Hukuku Sertifika Programı Enerji Hukuku Sertifika Programı
 • Eğitim Tarihi
 • 14 Eylül 2024
 • Eğitim Süresi
 • 60 saat (5 hafta) - Cumartesi Pazar (09:30 - 16:30)
 • Kontenjan
 • 30 Kişi
 • Eğitim Türü
 • Uzaktan Eğitim