Eğitim Sepetim

Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda

Istanbul Institute

Yirminci yüzyılın ortalarında başlayan, özellikle son çeyreğinde yoğunlaşan değişmeler; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda olduğu gibi, doğal olarak, eğitim alanında da değişmeyi zorunlu kılmaktadır.

Yeni dönemde eğitimde beceri düzeyinin yükselmesi, bireyin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanması ön plana çıkacaktır. Bireyin bilgiye odaklı bir yaşamı öğrenme, analitik düşünme, sentez yapabilme, sorunları çözme ve etkili iletişim kurma gibi becerilere sahip olması beklenmektedir. Hızla çoğalan bilgi karşısında; her şeyi bilmek yerine, hangi bilgiyi, nereden ve nasıl sağlayacağını bilen, seçici davranan yani öğrenmeyi öğrenen insana gereksinim duyulacaktır. Bu sebeple geleceğin cahili A. Toffler’a göre okuyamayan değil, nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.

Kuruluş tarihimiz olan 2010 yılından bu yana Istanbul Institute olarak, gelecekte birey, kurum ve toplumların şekillenmesinde en belirleyici etkenin bilgi olacağının farkındayız. Bu sebeptendir ki Türkiye’nin en seçkin üniversiteleri ve uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli akredite kurum ve enstitüler (PMI, ICF) ile farklı eğitim konularında iş birliğimiz bulunmaktadır. Amacımız iş dünyasıyla akademik dünya arasında köprü olmak, uygulanabilir bilgi sağlayan, davranış değişikliği yaratan eğitimler hazırlamak, birey ve kurumların modern eğitim metodolojileri bağlamında eğitim almalarını sağlamaktır.

Bülten Üyeliği

Bülten üyeliğinden ayrılmak için iletişim formumuzu kullanabilir veya önceden aldığınız bir e-bülten içerisindeki bağlantıyı kullanarak talebilinizi iletebilirsiniz.